การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด มีพิธีลงนามในสัญญาและพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ(MICROGRID)

     

        ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นายวีรวิชญ์ เจริญสินสิริธร และนายอัครฤทธิ์ วิริยาจาร ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ร่วมกับนายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมลงนามในสัญญาและพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (MICRO GRID) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้อง VIRGO ชั้น 3
อ้างอิง https://www.youtube.com/watch?v=01eUCWEOh1I