ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา RSS 2016 ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำด้านพลังงานของประเทศทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชนให้เป็นผู้ดูแลโครงการที่มีมูลค่างานสูงมากกว่า 500 ล้าน ในหลายๆโครงการ ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ถึงศักยภาพและความพร้อมที่ RSS 2016 มีอย่างแท้จริง

  • All
  • งานพลังงานทดแทน
  • งานวิศวกรรมไฟฟ้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

+662 147 4801-4