การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด มีพิธีลงนามในสัญญาและพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ(Microgrid)

       เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด มีพิธีลงนามในสัญญาจ้างเหมาพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดเล็กมาก (Microgrid) มูลค่างานกว่า 337 ล้านบาท ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

       นับเป็นโครงการแห่งที่ 2 ของไทย หลังดำเนินการที่แรก ใน จ.แม่ฮ่องสอน สำเร็จ  จึงเริ่มขยายฐานการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องไปยัง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นโครงการที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการติดตั้งระบบต่างๆ เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 540 วัน หรือภายในปี 2565 จะสามารถเปิดใช้งานได้