ติดตามกิจกรรมต่างๆขององค์กรจากเราได้ที่นี่

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการรองรับการแข่งขัน

บริษัทฯ จึงได้จัดการอบรมให้แก่พนักงานโดยมุ่งเน้นความสามัคคีในการทำงานพร้อมพัฒนาความรู้ความสามารถ และพัฒนาฝีมือช่างให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงาน ผู้รับเหมา เพื่อเป็นรากฐานต่อยอดความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

+662 147 4801-4