icon-consult

การให้คำปรึกษา

icon-research

การออกแบบ

icon-procurement

การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์

icon-coustruction

การก่อสร้างและติดตั้ง

icon-implementation

การดำเนินงานและการบำรุงรักษา

พลังงานทดแทน

เพราะใน 1 วันนั้นความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนมีมากถึง 26,936.70 เมกะวัตต์

และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตระหนักถึงการเติบโตและความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว RSS 2016 จึงมุ่งเน้นพัฒนาและคัดสรรนวัตกรรมเพื่อการสร้างแหล่งผลิตพลังงานทดแทนที่มีความสมบรูณ์สูงสุด อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการอื่นๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการนำ AI และ IOT เพื่อควบคุมและพัฒนาการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด ไม่ว่าจะเป็น Energy storage , Smart city , Smart grid , Micro grid เป็นต้น โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ

ความเป็นเลิศด้านบริการพลังงานทดแทนของ RSS 2016

ประสบการณ์ในการเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างโครงการด้านพลังงานทดแทนที่มีกว่า 13 แห่ง

เข้าถึงหลักการทำงาน และเข้าใจในทุกความต้องการของลูกค้า จึงสามารถให้คำแนะนำได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

คัดสรรอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจและความคุ้มค่าในทุกการลงทุน

มั่นใจในความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมวางระบบการทำงานอย่างรัดกุมและถูกต้อง

ค้นหานวัตกรรมการก่อสร้างที่สามารถสร้างความคุ้มค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า

มุ่งเน้นการสร้างระบบ เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้เกิด “Super Productivity” ภายในปี 2562

การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สามารถดูแลจัดการกับทุกปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 2 โครงการซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตรวมถึง 135 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 2 โครงการ โดยมีขนาดกำลังการผลิตรวม 13 เมกกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 2 โครงการ โดยมีขนาดกำลังการผลิตรวม 13 เมกกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

บริษัทได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 2 โครงการซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตรวมถึง 135 เมกะวัตต์

ผลงานของเรา

ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้แก่เรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

+662 147 4801-4