ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สั่งสม

สร้างให้เกิดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าที่ครอบคลุมและมีเสถียรภาพ สามารถสั่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปสู่จุดหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมยกระดับความสุขให้แก่สังคมและชุมชนต่อไป

icon-consult

การให้คำปรึกษา

icon-research

การวิจัยและพัฒนาระบบ

icon-procurement

การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์

icon-coustruction

การก่อสร้างและติดตั้ง

icon-implementation

การดำเนินงานและการบำรุงรักษา

ความเป็นเลิศด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้าของ RSS 2016

แนวทางการทำงานที่ชัดเจนมุ่งเน้นการทำงานที่ส่งผลกระทบกับมวลชนน้อยที่สุด

ทีมงานคุณภาพ พรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องมืออันทันสมัย

คัดสรรวัสดุ อุปกรณ์คุณภาพสูงในการใช้งาน เพื่อลดการเกิดปัญหาในการใช้งานในอนาคต

Supply Chain ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้อยที่สุด ทั้งในด้านของสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย ได้คุณภาพที่สูงที่สุด

ได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงานชั้นนำทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เป็นอย่างดี

เหนือกว่าด้วย Project Referenceและประวัติการทำงานที่ดี ไม่เคยถูกแบน และงานสำเร็จได้จริง

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

Substation 69-230 kV

บริษัทให้บริการ รับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบ 69-230 KV แบบ Conventional Type (AIS) และ Indoor Type (GIS) ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยรูปแบบการก่อสร้างเราสามารถก่อสร้างได้แบบครบวงจร ทั้งการวางแผน การสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ รวมถึงการบริหารโครงการ ด้วยการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ภายใต้คุณภาพ ระยะเวลาต้นทุนที่กำหนด

งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า

การก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระบบแรงดัน 69-500 kV

การก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบแรงดัน 69-500 kV เพื่อเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมด้วย

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำและแรงดันปานกลาง

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (แรงดันต่ำกว่า 1 kV) และแรงดันปานกลาง (แรงดัน 22-33 kV) ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสากรรมและภาคครัวเรือน รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า จากบนดินให้เป็นระบบไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยวตามนโยบายภาครัฐ

ผลงานของเรา

ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้แก่เรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

+662 147 4801-4