ตำแหน่งที่ว่าง

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด
เปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้

วิศวกรโยธา : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

  • สัญชาติไทย
  • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา วางแผน และควบคุมงานด้านวิศวกรรมโยธา, ตรวจสอบการใช้วัสดุก่อสร้างให้ตรงตามแบบ, พิจารณาโครงการ สำรวจพื้นผิว ให้คำแนะนำ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านโยธา
  • ความสามารถ มีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้, สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

+662 147 4801-4