ตำแหน่งที่ว่าง

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด
เปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้

วิศวกรไฟฟ้า/โยธา (ระดับผู้จัดการฝ่าย) : 1 ตำแหน่ง (ฝ่ายพลังงานทดแทน)

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้ากำลัง / โยธา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ผ่านงานบริหารโครงการด้านสถานีไฟฟ้า และพลังงานทดแทน
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ ดูแลบริหารงานฝ่าย และโครงการ
 • ความสามารถ มีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้, มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
วิศวกรไฟฟ้า (ระดับเจ้าหน้าที่) : 1 ตำแหน่ง (ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า)

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • ความสามารถ มีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้,หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิศวกรไฟฟ้า (ระดับหัวหน้างาน) : 1 ตำแหน่ง (ฝ่ายการตลาด)

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ มีความรู้เรื่องการจัดเอกสารการประมูล ดูแลงานด้านเอกชน และลูกค้าภาครัฐ ติดต่อลูกค้าและ Suppliers ประมาณการต้นทุนของโครงการ
 • ความสามารถ มีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้,หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิศวกรไฟฟ้า (ระดับเจ้าหน้าที่) : 1 ตำแหน่ง (ฝ่ายการตลาด)

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ติดต่อลูกค้าและ Suppliers
 • ความสามารถ มีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้,หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ (ระดับเจ้าหน้าที่) : 1 ตำแหน่ง (ฝ่ายจัดซื้อ)

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านงานจัดซื้อ
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ ดูแลจัดทำสัญญากับผู้ขาย จัดซื้อ/จัดจ้าง และจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ความสามารถ มีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

+662 147 4801-4