กิจกรรม Outing 2021 “ RSS 2016 รวมใจเป็นหนึ่ง ”

 

           เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด นำโดย นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา    กรรมการผู้จัดการ นำทีมพนักงานทำกิจกรรม Outing ณ โฮมแอนด์ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในรูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการพักผ่อน การสร้างแรงบรรดาลใจและถือเป็นการเติมไฟในการทำงาน การฝึกทักษะในด้านต่างๆ สอดแทรกความรู้และความสนุกด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อป แบ่งกลุ่มแข่งขันเล่นเกม เน้นการพัฒนาการเข้าสังคมและการใช้ชีวิต ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา และการติดต่อสื่อสารที่ดีเพื่อลดข้อขัดแย้ง ซึ่งจะสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้ทั้งสิ้น

           โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี กิจกรรม Walk–Rally เป็นกิจกรรมตะลุยฐาน เพื่อให้แต่ละกลุ่มมีการวางแผนเสนอความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ฝึกความซื่อสัตย์, มีสมาธิ เพื่อให้แต่ละฐานกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี ให้ได้คะแนนกลุ่มให้มากที่สุด เพื่อค้นหาทีมผู้ชนะ กิจกรรม Team Learning เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีกันในองค์กร และทำความรู้จักกันมากขึ้น กิจกรรม Knowledge Sharing เป็นกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การรับฟังซึ่งกันและกัน  กิจกรรม Adventure ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกิจกรรมที่ฝึกความอดทน,ความเป็นระเบียบวินัย,ความพร้อมเพรียงกันเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีความสามัคคี ช่วยเหลือกันผ่านความยากลำบากไปด้วยกัน กิจกรรมนี้จึงสร้างมีความสามัคคีและฝึกฝนทักษะในหลายด้าน ส่วนกิจกรรมที่พนักงานรอคอย คือ กิจกรรมสังสรรค์งานปีใหม่ประจำปี2564 ซึ่งในปีนี้ได้จัดในธีมปาร์ตี้ชุดนอน ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม มีทั้งการแสดง การประกวดต่างๆ มีซุมกิจกรรมลุ้นรางวัล การรับประทานอาหารร่วมกัน การจับรางวัลที่มีเงินรางวัลกว่า 3 แสนบาท ให้เป็นขวัญและกำลังใจตอบแทนพนักงานที่ตั้งใจทำงานจนบริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดดมาโดยตลอด