บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

        เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด โดยนายไพโรจน์  ศิริรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธีรศักดิ์  ศิริโสภณา  กรรมการผู้จัดการ ได้ส่งตัวแทนบริษัทร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเภทเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 250 ขวด ให้แก่สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี ผกก.สน.บางพลัด. พ.ต.ท. พูลศักดิ์ สุวรรณจินดา เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด แขวง บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

        ทั้งนี้บริษัทฯ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้มาตรการ “ความปลอดภัยเพื่อป้องกันการติดโรคโควิด-19”