เทศบาลเมืองหนองคาย ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 22 เควี บริเวณถนนมีชัย ช่วงตั้งแต่แยกดอนแดง ถึง แยกตลาดวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ร่วมกับนายทรงชัย ตาตุ ผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในสัญญางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 22 เควี บริเวณถนนมีชัย ช่วงตั้งแต่แยกดอนแดง ถึง แยกตลาดวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย ณ เทศบาลเมืองหนองคาย แบ่งเป็นงานด้านโยธา มูลค่า 153.72 ล้านบาท

และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ ร่วมกับนายทรงชัย ตาตุ ผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในสัญญาฯ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แบ่งเป็นงานด้านไฟฟ้า มูลค่า 180.67 ล้านบาท โดยมูลค่างานรวมทั้งสิ้น 334.40 ล้านบาท