บริษัท อาร์ เอส เอส2016 จำกัด และ บริษัท Vestas Wind Technology (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามสัญญา ร่วมกับ บริษัท วินชัย จำกัด ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่ มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 นายไพโรจน์ ศิรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และ บริษัท Vestas Wind Technology (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามสัญญา ร่วมกับ บริษัท วินชัย จำกัด ในโครงการร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาด 45 MW ซึ่งโครงการตั้งอยู่ที่ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยการสร้างในครั้งนี้ประกอบด้วยกังหันลมจำนวน 13 ต้น ต้นละ 3.45 MW ในวงเงินงบประมาณกว่า 1,004.50 ล้านบาท สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวคาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2562