บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ จัดซื้อ ติดตั้ง พร้อมทดสอบระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา รายการทีวี Smart Energy สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 HD ซึ่งเป็นรายการสาระประโยชน์ด้านพลังงาน ได้นำเสนอเนื้อหา ตอน PEA ติดตั้ง Solar Rooftop โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ จังหวัดสระบุรี ขององค์การเภสัชกรรม โดยมีสิ่งที่น่าสนใจคือการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา และนำกระแสไฟฟ้าที่ได้มาใช้ภายในโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นในการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ให้เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ จัดซื้อ ติดตั้ง พร้อมทดสอบระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของโครงการดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้ออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตราฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด อีกทั้งยังสามารถติดตามการแสดงผลการทำงานทั้งหมด ผ่านแอพลิเคชั่นบนมือถือได้ด้วยอีกด้วย โดยโครงการนี้ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

แหล่งข้อมูลจาก :  รายการ Smart Energy รายการทีวีสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 HD