นำระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสารลงใต้ดิน

Category
งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า, งานวิศวกรรมไฟฟ้า
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: บริเวณหน้าวัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

 

มูลค่าโครงการ: 24,200,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2018