งานรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลง

Category
งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า, งานวิศวกรรมไฟฟ้า
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) อ.ท่าหลวง จ.สระบุรี
 

มูลค่าโครงการ: 384,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2018