งานติดตั้ง Snake Guard ในระบบสายป้อน 24 เควี

Category
งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า, งานวิศวกรรมไฟฟ้า
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทปราการ

 

มูลค่าโครงการ: 300,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2018