ก่อสร้าง Clearing road for Rom Klao Wind Turbine

Category
งานพลังงงานลม, งานพลังงานทดแทน
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคําสร้อย จ.มุกดาหาร

 

มูลค่าโครงการ: 10,900,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2018