ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์

Category
งานพลังงานทดแทน, งานพลังงานแสงอาทิตย์
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: ต.น้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

 

มูลค่าโครงการ: 52,000,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2016

 

The gallery was not found!