ก่อสร้างสายส่ง 115 kV

Category
งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า, งานวิศวกรรมไฟฟ้า
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: รองรับผู้ผลิตไฟฟ้ากัลฟ์, โรจนะเพาเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 

มูลค่าโครงการ: 106,000,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2018