ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115-22 เควี

Category
งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า, งานวิศวกรรมไฟฟ้า
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
มูลค่าโครงการ: 163,000,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2018