EVme จับมือ ReAcc เพิ่มทางเลือกให้บริการเช่ารถ EV ที่ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100%

นายสุวิชชา สุดใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (EVME PLUS) (ขวา)และนายณัฐชาต เจิดนภาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีแอค จำกัด (ReAcc) (ซ้าย)เปิดเผยถึงความร่วมมือในการต่อยอดธุรกิจให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ระหว่าง EVme ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มเช่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร และReAccตัวแทนให้บริการซื้อขายด้านพลังงานสะอาดและความเป็นกลางทางก๊าซเรือนกระจกผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้วยการออกใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Energy Certificates (RECs) จาก ReAcc สำหรับกลุ่มลูกค้าฟลีท (Fleet) ของ EVme ที่มีความประสงค์ในการแสดงเจตนารมณ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการใช้รถ EV ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100%และเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) และผลักดันให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนหันมาผลิตและใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น สู่การเพิ่มศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศในอนาคต

ที่มา : energynewscenter.com