“อเมซอน” ขึ้นแท่นบริษัทผู้ซื้อพลังงานหมุนเวียนเจ้าใหญ่ที่สุดในโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ “อเมซอน” Amazon เว็บเซอร์วิสยักษ์ใหญ่ของอเมริกา ประกาศลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ (Utility Scale) ครั้งล่าสุด ทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 9 โครงการ ใน สหรัฐฯ แคนาดา สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร ส่งผลให้อเมซอนขึ้นแท่นเป็นบริษัทเอกชนผู้ซื้อพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ที่สุดในโลก

ปัจจุบัน อเมซอนมีการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกรวมทั้งสิ้น 206 โครงการ ประกอบด้วยโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ หรือ utility scale จำนวน 71 โครงการ และโครงการพลังงานแสงทิตย์บนหลังคา หรือ โซลาร์รูฟท็อป บนอาคารสถานที่และร้านค้าต่างๆ ทั่วโลก จำนวน 135 โครงการ รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 8.5 กิกะวัตต์ (GW) ซึ่งจากกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานหมุนเวียนจำนวนดังกล่าว อเมซอนจึงมั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายพลังงานหมุนเวียน 100% ได้ในปี 2025 หรือเร็วกว่าแผนเดิมที่ตั้งไว้ในปี 2030 ถึง 5 ปี และการลงทุนในพลังงานทดแทนก็เป็นส่วนหนึ่งของคำมั่นสัญญาต่อประเด็นสภาพอากาศ ที่อเมซอนตั้งเป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์ (net-zero carbon) ในปี 2040 ซึ่งเร็วกว่าข้อตกลงในความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่กำหนดไว้ในปี 2050 ถึง 10 ปี

โครงการพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดที่อเมซอนลงทุนรวมถึงโครงการล่าสุดทั้ง 9 โครงการ จะป้อนพลังงานให้แก่สำนักงานอเมซอนทั่วโลก คลังสินค้า ศูนย์ค้าส่งอาหาร และศูนย์ข้อมูลของ Amazon Web Service (AWS) ซึ่งขับเคลื่อนอเมซอนและลูกค้าผู้ใช้บริการ AWS ของอเมซอนทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้น การใช้พลังงานจากโครงการพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้ ยังเป็นไปตามพันธสัญญาของอเมซอนที่จะผลิตพลังงานสะอาดในสัดส่วนที่เท่ากับพลังงานไฟฟ้าที่ผู้ใช้สินค้า AI นวัตกรรมของอเมซอน คือ ลำโพง Echo device ใช้ทั่วโลก

โครงการพลังงานหมุนเวียนล่าสุด 9 โครงการที่อเมซอนลงทุนนั้น รวมถึงโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ควบระบบกักเก็บพลังงานโครงการแรกที่อเมซอนลงทุน ตั้งอยู่ที่ Imperial Valley ในแคลิฟอร์เนีย โครงการพลังงานแสงอาทิตย์โครงการแรกในแคนาดา และโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งสก็อตแลนด์ ซึ่ง ณ วันนี้ ถือว่าเป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร 

ที่มา : Aboutamazon