บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562

 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้บริหารบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ให้พนักงานได้ร่วมสนุกด้วยการจัดประกวดการแต่งการชุดไทย พนักงานได้ร่วมแต่งชุดไทยอย่างสวยงาม ตระการตาราวกับย้อนเวลาไปในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้บริหารถึงกับลำบากใจในการตัดสินผู้ชนะการประกวดครั้งนี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอุทุมพร สรุป  ได้รับเงิน จำนวน 2,000 บาท และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวจิตตราภรณ์ สินประเสิริฐ ได้รับเงิน จำนวน 1,000 บาท ส่วนผู้ร่วมประกวดท่านอื่น ผู้บริหารฯ ก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่า มอบรางวัลปลอบใจท่านละ 500 บาท พนักงานต่างดีใจและมีความสุขสำหรับรางวัลที่ได้รับกันเป็นอย่างมาก และก็ขอให้ผู้บริหารฯ จัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป