บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) อาสาพัฒนาโรงเรียน

          เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งเป็นกิจกรรมให้พนักงานร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสังคม ภายใต้แนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำทีมโดย นายภิเษก สบายใจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา และทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านพุองกะ โดยให้พนักงานร่วมกันทาสีสนามเด็กเล่น 2. โรงเรียนบ้านช่องแคบ พนักงานร่วมกันทำแปลงเกษตรปลูกต้นแก้วมังกร จำนวน 30 ต้น และสุดท้ายโรงเรียนบ้านวังใหญ่ บริษัทฯ ได้นำคอมพิวเตอร์ไปบริจาคให้กับน้องๆ และทาสีหินทรงตัว, ล้อยาง บริเวณสนามเด็กเล่น