บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด แบ่งปันน้ำใจร่วมบริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

        ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด มอบหมายให้ นางสาวนภัสนันท์ พิพัฒนธนพงศา ผู้ช่วยเลขานุการ และนายฉัตรชัย มั่นแก้ว ผู้จัดการส่วนฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนมอบ แท็บเล็ตอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 เครื่อง ให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโพธิ์เหนือ โดยมี นางสาววาสนา ปัญญาเอ้ย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางโพธิ์เหนือ เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้