องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ ร่วมกับ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการแบ่งปันน้ำใจไม่ทิ้งกัน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นายอาคม เฉลียว นายกอบต.บางโพธิ์เหนือและทีมงาน ร่วมกับตัวแทนจากบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสาวกชกร เทพวรรณ เลขานุการกรรมการผู้จัดการและทีมงานจากหน่วยงานต่างๆ ทำกิจกรรมมอบผ้าขนหนูสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)