Spot LNG ราคาพุ่งสูง ห่วงปี 65 หากยังแพง กระทบค่าไฟแน่

Spot LNG ราคาทะยานแตะ 16.6 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู สูงกว่าปี 2563 ที่อยู่ประมาณ 7-9 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู สนพ.ห่วงปี 2565 ต้องนำเข้า LNG มากขึ้นเพื่อทดแทนก๊าซจากแหล่งเอราวัณที่ผลิตไม่ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน จะกระทบต้นทุนค่าไฟฟ้าค่อนข้างมาก

          นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึง สถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบบตลาดจร (Spot) ที่ปรับตัวสูงขึ้นมากถึงระดับ 16.6 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู ซึ่งสูงกว่าปี 2563 ที่อยู่ระดับ 7-9 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู ขณะที่ราคาก๊าซฯ Pool เฉลี่ยอยู่ประมาณ 7 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู ดังนั้นหากภาครัฐต้องนำเข้า LNG เพื่อมาทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย กรณีการผลิต ก๊าซฯในแหล่งเอราวัณไม่ต่อเนื่องในช่วงรอยต่อหลังหมดอายุสัญญาสัมปทานเดือน เม.ย. 2565 ก็จะส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าประชาชนได้

อย่างไรก็ตาม สนพ. จะมีการติดตามราคา LNG โลกอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าราคาจะปรับลดลงในต้นปี 2565 ส่วนปลายปี 2564 ยังเป็นช่วงอากาศหนาว ซึ่งน่าจะทำให้ความต้องการใช้ LNG ยังมีมากและราคาทรงตัวระดับสูงต่อไป โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซฯจากแหล่งอื่นๆในอ่าวไทยมาเสริมระบบได้หรือไม่ หรือหากต้องนำเข้า LNG มาใช้แทนแหล่งเอราวัณบางส่วนจะต้องมีปริมาณเท่าไหร่

          ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center –ENC​)​ รายงานว่า ในปี 2565 โควต้าการนำเข้า LNG ตามแนวทางส่งเสริมการแข่งขันกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่2 ที่ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)​มีมติเห็นชอบ เมื่อการประชุมวันที่ 4 ส.ค.2564 ที่ผ่านมา นั้นมีปริมาณ 1.74 ล้านตัน โดยยังไม่นับรวมปริมาณการนำเข้าLNG ในส่วนที่จะมาทดแทนก๊าซจากแหล่งเอราวัณ ที่จะผลิตไม่ได้ตามสัญญาขั้นต่ำ หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในเดือน เม.ย.2565

ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีการประเมินการผลิตก๊าซจากแหล่งเอราวัณ หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานว่าจะมีปริมาณต่ำกว่าปริมาณที่ตกลงไว้กับรัฐประมาณ 300 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน แต่จะมีการเร่งผลิตก๊าซจากแหล่งบงกช และอาทิตย์ มาทดแทนได้บางส่วน ประมาณ 100-200 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน

          ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนให้ ปตท.ทราบเพื่อเตรียมการนำเข้าLNG มาทดแทนก๊าซจากแหล่งเอราวัณที่ขาดไปได้ประมาณสิ้นปีนี้ แต่มีการประเมินเบื้องต้นว่าจะต้องใช้ LNG มาทดแทน ประมาณ 1 ล้านตันต่อปี โดย หากสัญญาที่นำเข้ามา เป็นช่วงที่ LNG มีราคาแพง ก็จะส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า เนื่องจาก ต้นทุน LNG ในส่วนที่ ปตท.นำเข้า จะถูกส่งผ่านไปในค่าไฟฟ้าในส่วนของค่าเอฟทีทั้งหมด

ที่มา : Energynewscenter