Author: webmaster

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  27 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานทำบุญบริษัทประจำปี 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งในปีนี้ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ได้ครบรอบการก่อตั้งธุรกิจ ก้าวสู่ปีที่...

รื้อถอนเสา-สายไฟฟ้าใจกลางเมือง ถ.หลังสวน-สารสิน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับนายภิเษก สบายใจ รองกรรมการผู้จัดการ และนายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การรื้อถอนเสา-สายไฟฟ้าในพื้นที่โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนหลังสวน และถนนสารสิน รวมระยะทาง 2.1 กิโลเมตร พร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์ "เสาต้นนี้กำลังจะหายไป" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ [foogallery id="21658"] ...

          เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว 2 มูลค่างาน 201.50 ล้านบาท 2. โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบึง 1 จังหวัดชลบุรี (ปรับปรุงสถานีเดิม) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2...

รวมภาพบรรยากาศ กิจกรรม Teambuilding 2023 โดยบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ สตาร์ฮิลล์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ทริป 3 วัน 2 คืน เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมที่ทำให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรู้จักพบปะและสานสัมพันธ์กันในแต่ละฝ่าย รวมถึงเป็นการพักผ่อนหลังจากที่ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานกันมาอย่างเต็มที่ โดยมี คุณธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำหรับกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรมการสานสัมพันธ์พบเพื่อนใหม่ และตะลุยกิจกรรม Walk...

          เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งเป็นกิจกรรมให้พนักงานร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสังคม ภายใต้แนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำทีมโดย นายภิเษก สบายใจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา และทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านพุองกะ โดยให้พนักงานร่วมกันทาสีสนามเด็กเล่น 2. โรงเรียนบ้านช่องแคบ พนักงานร่วมกันทำแปลงเกษตรปลูกต้นแก้วมังกร จำนวน 30 ต้น และสุดท้ายโรงเรียนบ้านวังใหญ่...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 1 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 1, สถานีไฟฟ้าดอยสะเก็ด, สถานีไฟฟ้าแจ้ห่ม, สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 1 และสถานีไฟฟ้าป่าซาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายเกียงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้ว่าการรักษาการแทนรองผู้ว่าการปฏิบัติการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส...