Author: webmaster

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คาดว่าจะจัดทำหลักเกณฑ์ราคาอ้างอิงการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สำหรับผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) รายใหม่ให้แล้วเสร็จเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ( กพช.) อนุมัติในการประชุมเดือน ธ.ค. 64 นี้ ซึ่งจะช่วยให้ โรงไฟฟ้าหินกองขนาด 1,400 เมกะวัตต์ที่จะนำเข้าLNG ปริมาณ 1.4 ล้านตันต่อปี สามารถลงนามในสัญญาระยะยาวกับคู่ค้าได้ตามแผน แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( กกพ.) เปิดเผยว่า หลักเกณฑ์ราคาอ้างอิงการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สำหรับผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) รายใหม่ ทั้งที่จะนำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมตัวเอง และทั้งนำเข้าเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าขายเข้าระบบไฟฟ้าของประเทศ จะดำเนินการได้แล้วเสร็จ และทันเสนอที่ประชุม กพช.ภายในเดือน ธ.ค. 2564 อย่างแน่นอน สำหรับเกณฑ์ราคาอ้างอิงฯ ดังกล่าวจะมีทั้ง ราคาอ้างอิงก๊าซธรรมชาติเหลว แบบราคาตลาดจร (Spot LNG ) และแบบสัญญาระยะยาวโดยราคาอ้างอิงแบบ Spot จะเป็นราคาตามตลาดโลก ที่น่าจะประกาศได้วันต่อวัน...

กบง.อนุมัติการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือ AEDP2018 และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP2018 Rev 1 ให้สอดคล้องกันในช่วงปี 2564-2573 หรือ 10 ปีแรกของแผนไปแบบเงียบๆตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พ.ย.64 ที่ผ่านมาโดยไม่ได้มีการเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหรือออกPress Release​ เหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติมาก่อนหน้านี้ โดยสาระสำคัญของแผนที่มีการปรับปรุงคือการลดสัดส่วนไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษกิจฐานรากลงกว่า 1,200 เมกะวัตต์จาก 1,900 เมกะวัตต์ เหลือแค่ 700 เมกะวัตต์ และเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม และพลังน้ำจาก สปป.ลาวเข้ามาแทน พร้อมเร่งรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์ม โซลาร์บนทุ่นลอยน้ำ และ พลังงานลมให้เร็วขึ้น แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ทั้งแผนAEDP2018และPDP2018ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ในรายละเอียดของโครงการช่วงระหว่างปี 2564 -​2573 ซึ่งเป็นช่วง 10 ปีแรกของแผนและคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)​ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์​มี​เชาว์​ รองนายกรัฐมนตรีและ​รัฐมนตรี​ว่าการกระทรวงพลังงาน ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อการประชุมวันที่...

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ข้อสรุปเบื้องต้นที่จะกำหนดอัตรา Feed in Tariff หรือ FiTของโรงไฟฟ้าขยะชุมชน เต็มกรอบเพดานตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 5 พ.ย.64 ที่ผ่านมา และมีแนวโน้มจะแบ่งการรับซื้อไฟฟ้าเป็น 2 เฟสคือ เฟสแรกจะรับซื้อ ตามลิสต์รายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. เสนอมา จำนวนประมาณ 200 เมกะวัตต์ โดยไม่ต้องมีการประมูลแข่งขันราคาเหมือนกรณีของโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจ​ฐานราก ส่วนเฟสสองรอกำหนดหลักเกณฑ์รับซื้อเสนอ กพช.เห็นชอบก่อนออกประกาศ           ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้เห็นชอบหลักการในการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ การให้เงินสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง หรือ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2565 โดย...

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา นายประพันธ์ ศรีนวล รองผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายอัครฤทธิ์ วิริยาจาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า วังวิเศษ จ.ตรัง ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ...

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำขนาด 58.5 เมกะวัตต์ พร้อมเซลล์แสงอาทิตย์และโซลูชันแบบลอยตัวของ Sungrow (PRNewsfoto/Sungrow Power Supply Co., Ltd.)           Sungrow ผู้ผลิตระบบพลังงานหมุนเวียนระดับโลก ดำเนินการจัดหาอินเวอร์เตอร์ (PV Inverter) และทุ่นลอยตัว (Floating PV) ให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่จะช่วยผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ           โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ 450 ไร่ ตั้งอยู่บนผิวน้ำของเขื่อนในจังหวัดอุบลราชธานี และได้ดำเนินการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าขนาด 58.5 เมกะวัตต์ เมื่อเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา           Sungrow เลือกใช้อินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ มีต้นทุนค่าขนส่ง และต้นทุนงานติดตั้งที่เหมาะสม มีการจัดการ ตรวจติดตามแบบบูรณาการ เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ระบบ PV แบบทุ่นลอยน้ำของ Sungrow เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับสูงและเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล ไม่มีสิ่งปนเปื้อน และไม่สร้างมลพิษทางน้ำ มีผลกระทบต่อพืชและสัตว์ในอ่างเก็บน้ำน้อยมาก เนื่องจากแพลตฟอร์มการก่อสร้างมีขนาดเล็กและสามารถถอนการติดตั้งออกได้           สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำอื่น ๆ...

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายพสุธา คันสร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายทรงชัย ตาตุ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญางานจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 115-33 เควี พร้อมสวิตซ์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) สถานีไฟฟ้าคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ...

ลุ้นสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนหน่วยที่ 8-9 เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงสุดท้ายของ กฟผ. โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตั้งคณะกรรมการรับฟังความเห็น ก่อนสรุปเสนอ ครม.พิจารณาในเดือน ธ.ค. 2564 นี้ ซึ่งหากได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างแม่เมาะจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์เพียง 2 ยูนิตกำลังการผลิต รวม 1,315 เมกกะวัตต์ จากที่ผ่านมาเคยมีอยู่รวมกว่า 3,000 เมกะวัตต์ ซึ่ง กฟผ. เล็งนำโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดมาช่วยเสริมความมั่นคงไฟฟ้าของภาคเหนือแทน           ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ลงนามประกาศแต่งตั้ง “คณะกรรมการรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)” ซึ่งมีกรรมการทั้งสิ้น 5 คนและฝ่ายเลขานุการอีก 3 คน...

จีนเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าของโลก ความที่ผลิตสินค้าในปริมาณมาก ทำให้สินค้าจีนราคาถูก ผู้คนเกือบทั้งโลกจึงหันมาใช้สินค้าที่ผลิตจากจีน           โรงงานต้องใช้พลังงานไฟฟ้า โรงงานไฟฟ้าในจีนส่วนใหญ่ใช้ถ่านหิน จีนพึ่งพาการใช้ถ่านหินสูงถึงร้อยละ 70 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ทว่ารัฐบาลจีนในปัจจุบันสนใจเกี่ยวกับเรื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและหันไปหาพลังงานสะอาดอื่นมาทดแทนถ่านหิน ถ่านหินกับพลังงานสะอาดนี่เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันอย่างมากครับ           รัฐบาลจีนควบคุมค่าไฟฟ้า แต่การผลิตถ่านหินของจีนใน พ.ศ.2564 เติบโตเพียงร้อยละ 4.4 ขณะที่โลกต้องการสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้น จีนต้องการไฟฟ้าสูงเพิ่มถึงร้อยละ 11.3 เมื่อมีความต้องการมากก็ทำให้ราคาถ่านหินพุ่งสูงขึ้น ทว่าราคาไฟฟ้ากลับเท่าเดิม โรงงานผลิตไฟฟ้าจึงเลี่ยงการขาดทุนด้วยการลดการผลิต           เดิมจีนใช้ถ่านหินจากออสเตรเลีย ต่อมาจีนกับออสเตรเลียมีปัญหากระทบกระทั่งกัน ทำให้รัฐบาลจีนสั่งสอนออสเตรเลียด้วยการลดการนำเข้าถ่านหิน ทว่า การสั่งสอนนั้นกลับมีผลกระทบในทางลบกับจีนเอง คือจีนมีถ่านหินไม่พอใช้ รัฐบาลจีนพยายามแก้ปัญหาด้วยการนำเข้าถ่านหินจากอินโดนีเซีย แต่ก็มีปริมาณไม่เพียงพอ           อีกประเทศหนึ่งซึ่งจีนนำเข้าถ่านหินเป็นจำนวนมากคือกินี สาธารณรัฐที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา กินีมีพรมแดนติดกับกินีบิสเซา เซเนกัล มาลี โกตดิวัวร์ ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน แต่หลังจากที่พันเอกมัมมาดี ดูมบูยา ผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการรบพิเศษของกินีทำการปฏิวัติเมื่อต้นเดือนกันยายน 2564 ก็กระทบกับถ่านหินที่จีนจะนำเข้าอย่างรุนแรง           รัฐบาลจีนได้สั่งให้โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งลดการใช้ไฟฟ้าด้วยการลดการผลิตเหลือแค่สัปดาห์ละ 2-4 วัน...

“พลังงาน” พร้อมใช้กองทุนน้ำมันตรึงราคาดีเซลหากขยับเกิน 30 บาทต่อลิตร เผยแนวโน้มสถานการณ์การใช้และราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากความต้องการใช้พลังงานทั่วโลกเพิ่มขึ้นหลังเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ขณะที่กลุ่มโอเปกควบคุมปริมาณการผลิต           นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเศรษฐกิจทั่วโลกที่เริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงการเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวของซีกโลกตะวันตก รวมทั้งยังมีผลกระทบต่อเนื่องจากพายุในสหรัฐอเมริกา ทำให้การผลิตน้ำมันต้องหยุดชะงัก นอกจากนั้น กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันส่งออก (กลุ่ม OPEC) ได้มีการควบคุมการผลิตน้ำมันดิบ ส่งผลให้ทั่วโลกเผชิญกับปัญหาราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น           ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมมาตรการรับมือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและไม่ให้กระทบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเตรียมใช้มาตรการช่วยเหลือจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพของระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศไม่ให้มีความผันผวนมากจนเกินไป ซึ่งหากเกิดกรณีที่ราคาน้ำมันดีเซลพื้นฐาน (B10) ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่า 30 บาท/ลิตร ก็จะเข้าไปดูแลราคา ซึ่งปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซล (B10) อยู่ที่ 28.29 บาท/ลิตร           “กระทรวงพลังงาน ได้ติดตามสถานการณ์ของราคาน้ำมันและราคาแอลพีจีในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด และขอยืนยันว่า กระทรวงพลังงานเตรียมพร้อมใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าอุดหนุนทันที หากราคาน้ำมันดีเซล (B10)...