Because we position ourselves as a socially responsible organization,

RSS 2016 regularly hosts useful activities for society, partners, shareholders, clients, the surrounding community, and the environment for sustainable happiness.

            ในที่ 19 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 22 กรกฎาคม 2564  บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด โดยนายไพโรจน์ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ ได้ส่งตัวแทนบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคมูลค่ากว่า 50,000 บาท สำหรับเป็นอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเภทหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อมอบให้กับข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และประชาชนในชุมชนละแวกใกล้เคียง บก.น. 6 โดยมี รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6  พ.ต.อ. วุฒิชัย ไทยวัฒน์ เป็นผู้รับมอบ ณ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6......

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด โดยนายไพโรจน์ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ ได้ส่งตัวแทนบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคมูลค่ากว่า 80,000 บาท สำหรับอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเภทชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่และชุมชนละแวกใกล้เคียง ดังนี้             เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มอบหมายให้ นางสาวนภัสนันท์ พิพัฒนธนพงศา ผู้ช่วยเลขานุการด้านสื่อสารองค์กร ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเภทชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 200 ชุด โดยมีนายจุมม์โชค เพิ่มสีหเจริญ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือเป็นตัวแทนในการรับมอบ ต่อมาวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มอบหมายให้ นายฉัตรชัย มั่นแก้ว......

        เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564  บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด โดยนายไพโรจน์ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ ได้ส่งตัวแทนบริษัทฯ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเภทหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ มูลค่ากว่า 20,000 บาท เพื่อมอบให้กับข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และประชาชนในชุมชนละแวกใกล้เคียง บก.น. 7 โดยมี ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7  พล.ต.ต. เอกชัย บุญวิสุทธิ์ เป็นผู้รับมอบ ณ กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร......

        ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด มอบหมายให้ นางสาวนภัสนันท์ พิพัฒนธนพงศา ผู้ช่วยเลขานุการ และนายฉัตรชัย มั่นแก้ว ผู้จัดการส่วนฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนมอบ แท็บเล็ตอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 เครื่อง ให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโพธิ์เหนือ โดยมี นางสาววาสนา ปัญญาเอ้ย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางโพธิ์เหนือ เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้...

       ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด มอบหมายให้ นายภิเษก สบายใจ รองกรรมการผู้จัดการ นางสาวกชกร เทพวรรณ เลขานุการกรรมการผู้จัดการและทีมงานบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ร่วมด้วย พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุขรัตน์วดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นตัวแทนมอบ หน้ากากอนามัย 400 กล่อง กระดาษชำระชนิดเปียก 400 ชุด สเปรย์แอลกอฮอล์ 500 ขวดและน้ำดื่ม 400 แพ็ค ให้กับทางโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี......

        เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด โดยนายไพโรจน์  ศิริรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธีรศักดิ์  ศิริโสภณา  กรรมการผู้จัดการ ได้ส่งตัวแทนบริษัทร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเภทเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 250 ขวด ให้แก่สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี ผกก.สน.บางพลัด. พ.ต.ท. พูลศักดิ์ สุวรรณจินดา เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด แขวง บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร        ......

       “กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ส่งผลให้ป่าต้นน้ำหลายแห่งกลับฟื้นคืนความสมบูรณ์ ทั้งยังก่อให้เกิดองค์ความรู้ตามภูมินิเวศของป่าแต่ละแห่ง นับเป็นชัยชนะของการอนุรักษ์และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประการหนึ่ง” ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติ จึงจัดกิจกรรม RSS2016 รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อให้พนักงานทุกระดับชั้นร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำห้วยปรือ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และแนะนำวิธีการสร้างฝายอย่างถูกต้อง...

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 “ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ” นำโดย นายฉัตรชัย มั่นแก้ว หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล นำทีมพนักงานบริษัทฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา หลอดไฟนีออน น้ำดื่ม และเครื่องสังฆทาน พร้อมด้วยปัจจัยทำนุบำรุงวัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญต่อพระพุทธศาสนา ณ วัดสิงห์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างอิ่มอกอิ่มใจ ที่ได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและการทำงานต่อไป...

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา  ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด นำทีมลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ จำนวน 100 ถุง มูลค่ากว่า 50,000 บาท ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัส โคโรน่า 2019 ที่สร้างผลกระทบให้กับประชาชนทั่วประเทศ ทำให้บริษัทเล่งเห็นการทำงานของข้าราชการตำรวจ  ที่ต้องผลึกกำลังทำงานกันอย่างหนักมาโดยตลอด ทั้งดูแลความปลอดภัยคอยเบาเทาทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ จึงขอมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นการช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ซึ่งพลตำรวจตรี เอกชัย บุญวิสุทธิ์ ผู้บังคับบัญชากองบังคับการตำรวจนครบาล 2 เป็นผู้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ข้าราชการตำรวจ ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ และกล่าวขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนายสำหรับการปฏิบัติงานที่เข็มแข็งและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก...

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา  ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด นำทีมลงพื้นที่ มอบ “ตู้ปันสุข” ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ บริษัทฯมีความห่วงใยชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง เร่งดำเนินการติดต่อผู้เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือชาวบ้านในเขตตำบลบางโพธิ์เหนือที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัส โคโรน่า 2019  ทำให้เกิดโครงการ “ตู้ปันสุข” ขึ้น บริษัทจึงร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ จัดหาสถานที่ตั้งตู้ และจัดซื้อ ข้าวสาร, อาหารกระป๋อง, น้ำปลา, น้ำมันพืช, ไข่ไก่ และน้ำดื่ม ฯลฯ  ถึงจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อน ทางบริษัทก็มีความเชื่อว่า โครงการนี้จะสามารถสร้างให้เกิดการแบ่งปัน  ผู้ที่เดือนร้อนก็สามารถมาหยิบอาหารไปรับประทาน ผู้ที่ต้องการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นร่วมกับบริษัทฯ ก็สามารถนำอาหารมาใส่ตู้ ซึ่งโครงการนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ ที่จุดประกายให้เกิดการแบ่งปันซึ่งกันละกัน เพียงแค่ปันสุขเล็กๆของหลายๆ คน......

 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา  นายกำธร กิตติอิสรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ตัวแทนผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงาน บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด เข้ามอบข้าวสาร-อาหารแห้ง สนับสนุน โครงการ “ตู้ปันสุข” แก่ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ มูลค่ากว่า 110,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯได้เล่งเห็นความลำบากของประชาชน ช่วงวิกฤตโควิด -19 จึงเข้าร่วมกับ บกน.๗ ผู้จัดโครงการนี้ขึ้น พร้อมกระจายกำลังออกช่วยเหลือสังคม ด้วยการนำตู้ปันสุข วางไว้ในชุมชนต่างๆ และนำข้าวสาร-อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง และสิ่งของที่จำเป็น มาใส่ไว้ในตู้ปันสุข หากประชาชนที่มีความลำบากหรือเดือดร้อน สามารถมาหยิบอาหารไปรับประทาน หยิบของไปใช้ได้  และยังเป็นจุดส่งต่อให้ผู้ที่อยากแบ่งปันช่วยเหลือสังคมก็สามารถนำสิ่งของมาร่วมกับโครงการนี้ได้ เพื่อปันน้ำใจคนละเล็กน้อยให้กันและกัน ทางบริษัท อาร์......

 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา  ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ นำอาหารและน้ำดื่ม ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน บริเวณชุมชนใต้สะพานพระราม 8 ซึ่งก็มีประชาชนมารอรับอาหารกันจำนวนมาก ทุกท่านให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ นั่งเว้นระยะห่างกัน 1 เมตร ต่อแถวรับอาหารอย่างเป็นระเบียบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัส โคโรน่า 2019 บริษัทฯได้เล่งเห็นความลำบากของประชาชน จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือนร้อน มอบความสุขเล็กๆ เพื่อให้ประชาชนได้อิ่มท้อง และมีแรงที่จะต่อสู้กับวิกฤตนี้ต่อไป...

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ด้วยนโยบายของ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด มุ่งเน้นการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมอบความสุขให้กับเด็ก เยาวชนในชุมชุนใกล้เคียงบริษัท ในกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวัดสุเหร่า ใหม่เจริญ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งภายในงาน มีกิจกรรมมากมายที่ให้น้องๆได้ร่วมสนุก เล่นเกมส์ชิงรางวัล การแสดงจากตัวแทนนักเรียน ที่แบ่งเวลาว่างมาซ้อมร้อง ซ้อมเต้น โชว์ความสามารถ ให้เพื่อนๆ ผู้ปกครองได้รับชม  ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมทักษะและใช้เวลางว่างได้เกิดประโยชน์อย่างน่าชื่นชม  เพลิดเพลินไปกับอาหารที่หลากหลาย ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังมีการจับของขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เด็กๆ ตั้งใจเรียน เป็นเด็กที่ดีของคุณพ่อคุณแม่และสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆรอคอยและมีความสุข เด็กๆกล่าว ขอขอบพระคุณในความกรุณาของผู้ใหญ่ใจดี จากบริษัท อาร์ เอส......

“เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด นำโดยทีมผู้บริหารฯและพนักงาน ปันความสุขจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2562” ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมายให้เด็กๆได้ร่วมสนุก อาทิ การแสดงความสามารถบนเวที การวาดรูประบายสี การทำขนมปังแฟนซีชิงรางวัล และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการให้เด็กๆได้จับของขวัญ ซึ่งในปีนี้มีคำขวัญวันเด็กที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ทางบริษัทฯจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาชาติ โดยการมอบอุปกรณ์การกีฬาและของเล่นเสริมทักษะให้กับทางโรงเรียนจำนวนหลายรายการ เพื่อให้เด็กๆนำไปฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะเด็กในวันนี้ จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า และเป็นผู้พัฒนาชาติสืบต่อไป...

       เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 “บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด” ได้ส่งตัวแทน เพื่อถวายเทียนพรรษา และเครื่องสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเสด็จ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 “บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด” นำโดย นางใกล้รุ่ง มูลรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นำทีมพนักงานบริษัทฯ ถวายเทียนพรรษา หลอดไฟนีออน น้ำดื่ม และเครื่องสังฆทาน พร้อมด้วยปัจจัยทำนุบำรุงวัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา......

For more information

+662 147 4801-4