Because we position ourselves as a socially responsible organization,

RSS 2016 regularly hosts useful activities for society, partners, shareholders, clients, the surrounding community, and the environment for sustainable happiness.

          เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งเป็นกิจกรรมให้พนักงานร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสังคม ภายใต้แนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำทีมโดย นายภิเษก สบายใจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา และทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านพุองกะ โดยให้พนักงานร่วมกันทาสีสนามเด็กเล่น 2. โรงเรียนบ้านช่องแคบ พนักงานร่วมกันทำแปลงเกษตรปลูกต้นแก้วมังกร จำนวน 30 ต้น และสุดท้ายโรงเรียนบ้านวังใหญ่......

        เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้คณะทำงานส่งเสริมความรับผิดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) นำโดยนางสาวกชกร เทพวรรณ เลขานุการกรรมการผู้จัดการ และคณะ ร่วมกับ นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศบาลนครเชียงใหม่ มอบยางรถยนต์ที่ใช้แล้วนำไปประดิษฐ์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการจัดทำของเหลือใช้จากยางรถยนต์ เพื่อประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ นำกลับไปสู่ชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้หลังจากศึกษาเรียนรู้และประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้แล้วเสร็จ ทางบริษัทฯ ได้นำไปส่งมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ บริเวณเทศบาลนครเชียงใหม่ อาทิ เช่น สำนักงานแขวงนครพิงค์ ,แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ที่ 1 และโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง...

    เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้คณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และพนักงาน ของบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2566 ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีกิจกรรม ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม และของรางวัลต่างๆมากมาย โดยบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนแจกขนม ซีเรียลและนม ให้กับน้องๆ หนูๆ ณ ลานอเนกประสงค์ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ ภายใต้แนวคิดที่ว่า เด็กและเยาวชนเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและปรับปรุงสังคม ดั่งคำขวัญวันเด็กปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”   [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

      บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทีมมนตร์อาสาในการจัดทำแฟลชการ์ดพยัญชนะและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ชุด ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ภายใต้โครงการ กิจกรรมสื่อการเรียนรู้เพื่อน้อง       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการทำงานด้านจิตอาสา อีกทั้งการระบายสีในด้านจิตวิทยานั้นเทียบเท่ากับการทำสมาธิ เป็นปลดล็อคความคิดสร้างสรรค์ที่เรามีผ่านการวาดภาพและระบายสี นอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียดและความกังวลจากการทำงานอีกด้วย โดยภายหลังจากกิจกรรมดังกล่าว บริษัทจะนำไปแจกให้กับน้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล...

            ในที่ 19 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 22 กรกฎาคม 2564  บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด โดยนายไพโรจน์ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ ได้ส่งตัวแทนบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคมูลค่ากว่า 50,000 บาท สำหรับเป็นอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเภทหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อมอบให้กับข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และประชาชนในชุมชนละแวกใกล้เคียง บก.น. 6 โดยมี รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6  พ.ต.อ. วุฒิชัย ไทยวัฒน์ เป็นผู้รับมอบ ณ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6......

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด โดยนายไพโรจน์ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ ได้ส่งตัวแทนบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคมูลค่ากว่า 80,000 บาท สำหรับอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเภทชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่และชุมชนละแวกใกล้เคียง ดังนี้             เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มอบหมายให้ นางสาวนภัสนันท์ พิพัฒนธนพงศา ผู้ช่วยเลขานุการด้านสื่อสารองค์กร ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเภทชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 200 ชุด โดยมีนายจุมม์โชค เพิ่มสีหเจริญ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือเป็นตัวแทนในการรับมอบ ต่อมาวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มอบหมายให้ นายฉัตรชัย มั่นแก้ว......

        เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564  บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด โดยนายไพโรจน์ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ ได้ส่งตัวแทนบริษัทฯ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเภทหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ มูลค่ากว่า 20,000 บาท เพื่อมอบให้กับข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และประชาชนในชุมชนละแวกใกล้เคียง บก.น. 7 โดยมี ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7  พล.ต.ต. เอกชัย บุญวิสุทธิ์ เป็นผู้รับมอบ ณ กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร......

        ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด มอบหมายให้ นางสาวนภัสนันท์ พิพัฒนธนพงศา ผู้ช่วยเลขานุการ และนายฉัตรชัย มั่นแก้ว ผู้จัดการส่วนฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนมอบ แท็บเล็ตอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 เครื่อง ให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโพธิ์เหนือ โดยมี นางสาววาสนา ปัญญาเอ้ย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางโพธิ์เหนือ เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้...

       ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด มอบหมายให้ นายภิเษก สบายใจ รองกรรมการผู้จัดการ นางสาวกชกร เทพวรรณ เลขานุการกรรมการผู้จัดการและทีมงานบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ร่วมด้วย พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุขรัตน์วดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นตัวแทนมอบ หน้ากากอนามัย 400 กล่อง กระดาษชำระชนิดเปียก 400 ชุด สเปรย์แอลกอฮอล์ 500 ขวดและน้ำดื่ม 400 แพ็ค ให้กับทางโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี......

        เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด โดยนายไพโรจน์  ศิริรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธีรศักดิ์  ศิริโสภณา  กรรมการผู้จัดการ ได้ส่งตัวแทนบริษัทร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเภทเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 250 ขวด ให้แก่สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี ผกก.สน.บางพลัด. พ.ต.ท. พูลศักดิ์ สุวรรณจินดา เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด แขวง บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร        ......

       “กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ส่งผลให้ป่าต้นน้ำหลายแห่งกลับฟื้นคืนความสมบูรณ์ ทั้งยังก่อให้เกิดองค์ความรู้ตามภูมินิเวศของป่าแต่ละแห่ง นับเป็นชัยชนะของการอนุรักษ์และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประการหนึ่ง” ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติ จึงจัดกิจกรรม RSS2016 รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อให้พนักงานทุกระดับชั้นร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำห้วยปรือ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และแนะนำวิธีการสร้างฝายอย่างถูกต้อง...

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 “ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ” นำโดย นายฉัตรชัย มั่นแก้ว หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล นำทีมพนักงานบริษัทฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา หลอดไฟนีออน น้ำดื่ม และเครื่องสังฆทาน พร้อมด้วยปัจจัยทำนุบำรุงวัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญต่อพระพุทธศาสนา ณ วัดสิงห์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างอิ่มอกอิ่มใจ ที่ได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและการทำงานต่อไป...

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา  ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด นำทีมลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ จำนวน 100 ถุง มูลค่ากว่า 50,000 บาท ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัส โคโรน่า 2019 ที่สร้างผลกระทบให้กับประชาชนทั่วประเทศ ทำให้บริษัทเล่งเห็นการทำงานของข้าราชการตำรวจ  ที่ต้องผลึกกำลังทำงานกันอย่างหนักมาโดยตลอด ทั้งดูแลความปลอดภัยคอยเบาเทาทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ จึงขอมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นการช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ซึ่งพลตำรวจตรี เอกชัย บุญวิสุทธิ์ ผู้บังคับบัญชากองบังคับการตำรวจนครบาล 2 เป็นผู้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ข้าราชการตำรวจ ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ และกล่าวขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนายสำหรับการปฏิบัติงานที่เข็มแข็งและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก...

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา  ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด นำทีมลงพื้นที่ มอบ “ตู้ปันสุข” ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ บริษัทฯมีความห่วงใยชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง เร่งดำเนินการติดต่อผู้เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือชาวบ้านในเขตตำบลบางโพธิ์เหนือที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัส โคโรน่า 2019  ทำให้เกิดโครงการ “ตู้ปันสุข” ขึ้น บริษัทจึงร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ จัดหาสถานที่ตั้งตู้ และจัดซื้อ ข้าวสาร, อาหารกระป๋อง, น้ำปลา, น้ำมันพืช, ไข่ไก่ และน้ำดื่ม ฯลฯ  ถึงจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อน ทางบริษัทก็มีความเชื่อว่า โครงการนี้จะสามารถสร้างให้เกิดการแบ่งปัน  ผู้ที่เดือนร้อนก็สามารถมาหยิบอาหารไปรับประทาน ผู้ที่ต้องการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นร่วมกับบริษัทฯ ก็สามารถนำอาหารมาใส่ตู้ ซึ่งโครงการนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ ที่จุดประกายให้เกิดการแบ่งปันซึ่งกันละกัน เพียงแค่ปันสุขเล็กๆของหลายๆ คน......

For more information

+662 147 4801-4