DOW เผยนวัตกรรมดักจับก๊าซเรือนกระจกต้านโลกร้อน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เปิดเผยถึงนวัตกรรมต้านโลกร้อนที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ โซลูชันดักจับก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ “UCARSOL™” (ยูคาซอล) ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการดักจับเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ และสามารถนำก๊าซที่ดักจับได้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วย

Dow ได้คิดค้นโซลูชัน “UCARSOL™” เพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) จากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ในปริมาณมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้า และโรงงานปุ๋ย ซึ่งโซลูชันดังกล่าวสามารถดักจับก๊าซเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้พลังงานน้อยลงกว่าเดิม ช่วยต้านโลกร้อน และยังสามารถนำไปเคลมเป็นปริมาณคาร์บอนเครดิตได้อีกด้วย

นายวิชาญ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ภูมิภาคเอเชีย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

นายวิชาญ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ภูมิภาคเอเชีย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวถึงนวัตกรรมนี้ว่า “ดาว ได้พัฒนานวัตกรรม UCARSOL™  เพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้สามารถดักจับก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 90 %  ทั้งยังช่วยประหยัดการใช้พลังงานในกระบวนการ และสามารถนำทั้งสาร UCARSOL™ เอง และก๊าซที่ดักจับได้หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ปัจจุบันกระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมกำลังมาแรง ทำให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตไม่น้อยกว่าปีละ 10 % และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  หลายประเทศในเอเชียที่มีกฏหมายสิ่งแวดล้อมเข้มงวด เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ได้นำโซลูชันนี้มาใช้เป็นเวลาหลายปีแล้ว และได้เริ่มนำมาใช้แล้วในประเทศไทยแต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก” ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ในปี 2563 ลูกค้าโรงกลั่นน้ำมันในประเทศเกาหลีใต้ สามารถลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ที่ถูกปล่อยออกไปในอากาศได้กว่า 75%  และลดพลังงานความร้อนที่ใช้ในกระบวนการดักจับก๊าซได้ถึง 34% หรือเท่ากับลดต้นทุนพลังงานได้ 1 ใน 3 โดยไม่ต้องหยุดการผลิตในระหว่างการเปลี่ยนผ่านเป็นสารตัว

ที่มา : IEE.FTI