CWT เดินหน้าดันชัยวัฒนา กรีนเข้าตลาดหุ้นปี 65 รองรับขยายธุรกิจพลังงาน

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เพื่อนำบริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CWT เตรียมความพร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 65 ตามแผน เพื่อขยายธุรกิจพลังงาน
ทั้งนี้ บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด ได้วางเป้าหมายภายในปี 65 จะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในมือไม่น้อยกว่า 30 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่ขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 14 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว และโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร
นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา คือ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ปัจจุบันได้สัญญาบริหารจัดการขยะแล้ว 25 ปี และอยู่ระหว่างขอสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
              ล่าสุด บริษัทได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ.2564 จำนวน 2 โครงการ จากการผลิตไฟฟ้าจากชีวภาพ ได้แก่ บริษัท ทุ่งศรีอุดม เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ และบริษัท เบญจลักษ์ เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ โดยลำดับไปต่อไปทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง และหากบริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าครั้งนี้แล้ว จะส่งผลให้มีกำลังการผลิตรวมทั้งหมดกว่า 30 เมกะวัตต์ ตามแผน  สำหรับบริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุนถือหุ้นบริษัทในกลุ่มพลังงานทดแทน ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทฯ ในเครือมากกว่า 8 แห่ง  “เราเล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจพลังงานทางเลือก ซึ่งนอกจากจะเป็นเทรนด์ที่ให้ความสำคัญกับโลกใบนี้ที่กำลังประสบปัญหาด้านมลพิษ อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคต และการเติบโตสูง มีความสามารถในการสร้างรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ (Recurring Income) การเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ “ชัยวัฒนา กรีน” สนับสนุนรายได้ CWT ในฐานะบริษัทแม่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน” นายวีระพล กล่าว

ที่มา : MGRONLINE