รัฐหวังเปิดประมูลให้สิทธิ์สำรวจและผลิต 3 แปลงปิโตรเลียมในอ่าวไทย ภายในปี 64 นี้

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เตรียมพร้อมเปิดประมูลให้สิทธิ์​สำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย 3 แปลง (รอบ 24)​ ภายใต้​ระบบ​แบ่งปัน​ผลผลิต​หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายในปี 2564 นี้ เร่งทบทวนรายละเอียดแปลงใหม่ เพื่อรอให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนให้รัฐมนตรีพลังงานลงนามประกาศเชิญชวนนักลงทุน หวังสร้างรายได้เข้ารัฐและความมั่นคงพลังงานในประเทศเพิ่ม

      ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เตรียมความพร้อมเปิดประมูลแหล่งสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย 3 แปลง โดยขณะนี้ กรมฯ อยู่ระหว่างกำลังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์ดีขึ้นและนักลงทุนสามารถเดินทางเข้ามาศึกษาข้อมูลในประเทศไทยได้ ทาง กรมฯ ก็พร้อมเปิดประมูลได้ภายในปี 2564 นี้

      โดยการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทยดังกล่าว จะถือเป็นการเปิดสำรวจฯรอบที่ 24 ซึ่งเป็นแปลงสำรวจเดิมที่หมดอายุสัมปทานปิโตรเลียมและผู้ประกอบการได้คืนพื้นที่กลับมา ซึ่งกรมฯ เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวยังมีศักยภาพในการสำรวจหาปิโตรเลียมเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้กรมฯ อยู่ระหว่างทบทวนรายละเอียดของ 3 แปลงในอ่าวไทย และกำหนดขนาดแปลงสำรวจ จากนั้นต้องรอให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน และขั้นตอนต่อไปจึงจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงนามประกาศเชิญชวนนักลงทุนเข้าร่วมประมูลต่อไป สำหรับแปลงในอ่าวไทยดังกล่าว จะใช้ระบบแบ่งปันผลผลิต(PSC) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการปิโตรเลียมที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

      อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีแผนจะออกประกาศเชิญชวนเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รอบที่ 23 ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2563 โดยได้กำหนดแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย จำนวน 3 แปลง รวมพื้นที่ทั้งหมด 34,873 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย แปลง G1/63 มีขนาดพื้นที่ 8,197 ตารางกิโลเมตร, แปลงG2/63 มีขนาดพื้นที่ 15,030 ตารางกิโลเมตร และแปลงG3/63 มีขนาดพื้นที่ 11,646 ตารางกิโลเมตร โดยจะดำเนินการภายใต้ระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) โดยในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นกรมฯประเมินว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนในการสำรวจขั้นต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท

      อย่างไรก็ตามแผนการออกประกาศเชิญชวน​นักลงทุน​ดังกล่าวถูกชะลอไป เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมา ประกอบกับปี 2563 ราคาน้ำมันดิบลดลงต่ำเหลือประมาณ 40 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลทำให้นักลงทุนต่างชาติไม่สนใจเข้าร่วมประมูล

      ทั้งนี้เมื่อมีการประกาศเชิญชวนนักลงทุนมาสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงบนบก ที่แปลงสำรวจ L1/64 พื้นที่ 78.90 ตารางกิโลเมตร ในเขตจังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร เมื่อ 2 ส.ค. 2564 ที่ผ่านมา โดยให้เป็นรอบที่ 23 แล้ว ทำให้ การเปิดประมูลในอ่าวไทย ใน 3 แปลงที่เตรียมไว้ จะขยับมาเป็นรอบที่ 24 ซึ่งถือเป็นการเปิดสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทย ที่ไม่ได้มีการเปิดให้สำรวจนับตั้งแต่ปี 2550 หรือกว่า 14 ปีมาแล้ว โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคาดหวังว่า พื้นที่แปลงสำรวจและผลิตดังกล่าวจะช่วยเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่ร่อยหรอลงเรื่อยๆ ให้เพิ่มขึ้นมาได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้ภาครัฐ และทดแทนการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้ส่วนหนึ่ง

ที่มา : Energynew