RSS เติมรอยยิ้มให้น้องในชุมชน

    เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้คณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และพนักงาน ของบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2566 ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีกิจกรรม ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม และของรางวัลต่างๆมากมาย โดยบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนแจกขนม ซีเรียลและนม ให้กับน้องๆ หนูๆ ณ ลานอเนกประสงค์ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ ภายใต้แนวคิดที่ว่า เด็กและเยาวชนเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและปรับปรุงสังคม ดั่งคำขวัญวันเด็กปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]