CSR EN

"เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ผู้บริหารบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด โดย นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ ได้ส่งตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ทำร่วมกันอย่างสนุกสนาน พร้อมมอบของขวัญให้กับเด็ก ที่มาร่วมทำกิจกรรมอย่างทั่วถึง"...

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด "เพราะการให้ไม่มีที่สิ้นสุด" เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด โดย นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ ได้สนับสนุนครุภัณฑ์ อาทิ เครื่องปรับอากาศ, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, เครื่องถ่ายเอกสาร และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานอื่นๆ จำนวน 9 รายการ มูลค่ากว่า 136,150 บาท เพื่อใช้งาน ณ อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังโรงน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยการสนับสนุนในครั้งนี้...

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ด้วยความห่วงใยพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ผู้บริหารบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด โดย นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ นายณัฐโชติ แก่นอิน เป็นตัวแทนบริษัทฯ เดินทางไปยังพื้นที่น้ำท่วม เพื่อนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคและของใช้ที่จำเป็น เร่งส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติในครั้งนี้ พร้อมเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวนครราชสีมา ผ่านพ้นวิกฤติน้ำท่วมไปได้ในเร็ววัน [foogallery id="7559"]...