บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ตรวจเข้มมาตรการควบคุมโควิด-19

ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอสามโคก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝ่ายควบคุมป้องกันโรค โดยมีการตรวจมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด  โดยมีการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคาร

จากนั้นวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 -12.00น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอสามโคก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝ่ายควบคุมป้องกันโรค ลงพื้นที่ตรวจตรวจเชิงรุก COVID-19 (SWAB) ให้แก่พนักงานจำนวน 71 คน ณ บริษัท อาร์ เอส เอส 2564 จำกัด