บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด “ตู้ปันสุข” ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ”

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา  ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด นำทีมลงพื้นที่ มอบ “ตู้ปันสุข” ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ

บริษัทฯมีความห่วงใยชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง เร่งดำเนินการติดต่อผู้เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือชาวบ้านในเขตตำบลบางโพธิ์เหนือที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัส โคโรน่า 2019  ทำให้เกิดโครงการ “ตู้ปันสุข” ขึ้น บริษัทจึงร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ จัดหาสถานที่ตั้งตู้ และจัดซื้อ ข้าวสาร, อาหารกระป๋อง, น้ำปลา, น้ำมันพืช, ไข่ไก่ และน้ำดื่ม ฯลฯ  ถึงจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อน ทางบริษัทก็มีความเชื่อว่า โครงการนี้จะสามารถสร้างให้เกิดการแบ่งปัน  ผู้ที่เดือนร้อนก็สามารถมาหยิบอาหารไปรับประทาน ผู้ที่ต้องการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นร่วมกับบริษัทฯ ก็สามารถนำอาหารมาใส่ตู้ ซึ่งโครงการนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ ที่จุดประกายให้เกิดการแบ่งปันซึ่งกันละกัน เพียงแค่ปันสุขเล็กๆของหลายๆ คน ก็เกิดเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของบ้างคนได้เช่นกัน