บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด รวมพลังบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ด้วยความห่วงใยพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ผู้บริหารบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด โดย นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ นายณัฐโชติ แก่นอิน เป็นตัวแทนบริษัทฯ เดินทางไปยังพื้นที่น้ำท่วม เพื่อนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคและของใช้ที่จำเป็น เร่งส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติในครั้งนี้ พร้อมเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวนครราชสีมา ผ่านพ้นวิกฤติน้ำท่วมไปได้ในเร็ววัน