บริษัท อาร์ เอส เอส จำกัด 2016 “สนับสนุนครุภัณฑ์ อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ.นครราชสีมา”

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด
“เพราะการให้ไม่มีที่สิ้นสุด” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด โดย นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ ได้สนับสนุนครุภัณฑ์ อาทิ เครื่องปรับอากาศ, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, เครื่องถ่ายเอกสาร และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานอื่นๆ จำนวน 9 รายการ มูลค่ากว่า 136,150 บาท เพื่อใช้งาน ณ อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังโรงน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยการสนับสนุนในครั้งนี้ ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมสร้างและพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้เป็นศูนย์ให้บริการแก่ประชาชนที่มีมาตรฐาน