งานแถลงข่าว “โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี”

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง จัดงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ “ โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี ” มูลค่างานกว่า 140 ล้านบาท บริเวณหน้าท่าอากาศยานลำปาง ให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะเริ่มติดตั้งบ่อพักสายและดันท่อลอกแบบ HDD ตั้งแต่ 15 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง