การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญางานก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากันทรลักษณ์ 2 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าศรีสงคราม

นายประพันธ์ ศรีนวล รองผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายอัครฤทธิ์ วิริยาจาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญางานก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากันทรลักษณ์ 2 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าศรีสงคราม ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค