การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี (แบบเบ็ดเสร็จ) แยกวันดาว-เชิงสะพานแม่น้ำแม่กลอง ช่วงที่ 1 ตาม คพจ.2 แผนที่ 3

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายวิทวัส บุญเลิศ ผู้อำนวยฝ่ายวิศวกรรมและบริการ และนายยุทธการ  เพชรศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา ร่วมกับนายทรงชัย ตาตุ ผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) และคณะฝ่ายบริหารโครการ จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี (แบบเบ็ดเสร็จ) แยกวันดาว-เชิงสะพานแม่น้ำแม่กลอง ช่วงที่ 1 ตาม คพจ.2 แผนที่ 3 มูลค่างานรวม 22.92 ล้านบาท ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี