การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 1 จำนวน 5 สถานี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 1 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 1, สถานีไฟฟ้าดอยสะเก็ด, สถานีไฟฟ้าแจ้ห่ม, สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 1 และสถานีไฟฟ้าป่าซาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายเกียงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้ว่าการรักษาการแทนรองผู้ว่าการปฏิบัติการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 1 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 1 สถานีไฟฟ้าดอยสะเก็ด สถานีไฟฟ้าแจ้ห่ม สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 1 และสถานีไฟฟ้าป่าซาง โดยมูลค่างานรวมทั้งสิ้น 121.81 ล้านบาท ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่