การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ร่วมกับ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนหลังสวน – สารสิน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายธงชัย สิริจรรยาพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานฯจัดงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการถนนหลังสวน และถนนสารสิน โดยมีนายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ, นายอัครฤทธิ์ วิริยาจาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ และทีมงานบริหารโครงการของบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้แทนจากองค์กร และหน่วยงานภาคธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแผนการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 และคาดว่าจะสามารถรื้อถอนเสาไฟฟ้าได้ในปี 2566 โดยงานก่อสร้างประกอบด้วยงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานก่อสร้างฐานอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานลากสายไฟฟ้าใต้ดิน และการเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟจากสายอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่