ปรับปรุงระบบจำหน่าย

Category
Electrical Energy, Power distribution system construction
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: บริเวณหน้าโครงการ บริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

มูลค่าโครงการ: 2,000,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2017