ปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณรอบนอกพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

Category
Electrical Energy, Power distribution system construction
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ : ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
มูลค่าโครงการ : 57,000,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ : ปี 2017