ปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน (เฉพาะงานไฟฟ้า)

Category
Electrical Energy, Power distribution system construction
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: บริเวณตลาดแม่กลอง ต.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

 

มูลค่าโครงการ: 31,000,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2017