งานติดตั้ง Snake Guard ในระบบสายป้อน 24 เควี

Category
Electrical Energy, Power distribution system construction
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทปราการ

 

มูลค่าโครงการ: 300,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2018