ก่อสร้าง Lay down

Category
Electrical Energy, Power distribution system construction
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

 

มูลค่าโครงการ: 25,900,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2018