ก่อสร้าง Hardstand Repairing and Re-Tesing

Category
Renewable Energy, Wind Power Plant
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ : อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

มูลค่าโครงการ : 17,900,000.00 บาท

ปีที่แล้วเสร็จ : ปี 2019