ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 เมกะวัตต์ โครงการ 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง หน่วยงานสหกรณ์การเกษตรสามโคก

Category
Renewable Energy, Solar Power Plant
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: โครงการ 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง หน่วยงานสหกรณ์การเกษตรสามโคก ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

 

มูลค่าโครงการ: 38,000,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2017