ก่อสร้างสายส่ง 115 kV 1.6 กม. โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ

Category
Electrical Energy, Transmission lines construction
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอนเนอร์จี จำกัด ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

 

มูลค่าโครงการ: 12,900,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2018